Άνθιση αμπελιού – Καρπόδεση

Με την ανάπτυξη των νέων βλαστών του αμπελιού, εμφανίζονται τα σταφύλια σε μορφή ταξιανθιών. Τα άνθη είναι ακόμη κλειστά, καλυμμένα από πηλίδιο.

Με την έναρξη της άνθισης τα πρώτα πηλίδια αρχίζουν να αποκολλώνται και να πέφτουν, και τα άνθη (στήμονες, ύπερος) είναι πια ορατά και μυρωδάτα! Όταν το 50% των πηλιδίων έχει αποκολληθεί λέμε πως βρισκόμαστε στο στάδιο της πλήρους άνθισης.

Ένας ανθισμένος αμπελώνας είναι ένας ευωδιαστός αμπελώνας με πολύ φίνο, μεθυστικό άρωμα! Αυτό μπορεί για λίγο να το απολαύσει κανείς, καθώς η άνθιση διαρκεί 8-15 μέρες το πολύ, αναλόγως της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος. 

Η γονιμοποίηση των άνθεων οδηγεί στην δημιουργία ραγών, επομένως στο στάδιο της καρπόδεσης, και της παρουσίας πια των σταφυλιών πάνω στους βλαστούς με τη μορφή που όλοι γνωρίζουμε.

Τα στάδια της άνθισης και γονιμοποίησης είναι πολύ κρίσιμα για την ποιότητα της παραγωγής. Ευνοούνται με την ηλιοφάνεια, τη ζέστη και τον ξηρό καιρό, ενώ με αντίθετες συνθήκες, όπως πχ βροχοπτώσεις και κρύο, δημιουργούνται προβλήματα όπως ανθόρροια (πτώση άνθεων, άρα φτωχή καρπόδεση) και κακή καρπόδεση (ανισοραγία).