Ωρα για batonnage!

Τι σας φέρνει στο μυαλό η λέξη batonnage? 

Batonnage: είναι η διαδικασία κατά την οποία αναδεύουμε τις λάσπες μούστου ή κρασιού ώστε να βρεθούν σε αιώρηση μέσα στο υγρό.

Πότε γίνεται:

  • Πριν τη ζύμωση, στις «λεπτές» λάσπες μούστου σε ψύξη.
  • Κατά τη ζύμωση.
  • Μετά τη ζύμωση, στις οινολάσπες του κρασιού.
  • Κατά την ωρίμανση (élevage sur lies).

Σε τι μας βοηθά;

  • Πρόληψη αναγωγικών οσμών κατά τη ζύμωση και μετά.
  • Απόκτηση αρωματικής και γευστικής πολυπλοκότητας, χάρη στα συστατικά που προέρχονται από τα «απομεινάρια μιας ζύμωσης» και εμπλουτίζουν το μούστο και το κρασί.

 H συνέχεια στα ποτήρια σας..!