ΔΙΑΛΟΓΗ

Ένα κ(οιν)ηματογραφικό στιγμιότυπο από τον φετινό τρύγο 🎥!

Διαλογή των σταφυλιών στο La Tour Melas για παραγωγή ερυθρών οίνων ανώτερης ποιότητας! Μια πολύ σημαντική διαδικασία πριν την οινοποίηση!

Η διαδικασία:

>> Επιλέγουμε τα καλύτερα ποιοτικά σταφύλια (με ομοιόμορφα ώριμες ράγες, χωρίς σάπιες ράγες, χωρίς σταφιδιασμένες/ ξερές ράγες) σε ταινία διαλογής, συνήθως 6-8 ατόμων.

>> Ακολουθεί ο απορραγισμός των σταφυλιών, διαχωρισμός δηλαδή των ραγών από τα κοτσάνια και απομάκρυνση κοτσανιών.

>> Έπειτα διαλογή των ραγών σε δεύτερο δονούμενο τραπέζι διαλογής 6-8 ατόμων, για απομάκρυνση ανεπιθύμητων ραγών (πράσινες ράγες, σταφιδιασμένες/ ξερές ράγες).

Συνεχίζεται 😉..