ι σας φέρνει στο μυαλό η λέξη batonnage?  Batonnage: είναι η διαδικασία κατά την οποία αναδεύουμε τις λάσπες μούστου ή κρασιού ώστε να βρεθούν σε αιώρηση μέσα στο υγρό.